Dr Cichosz

lek. med. Grzegorz Cichosz

Reumatolog

Reumatolog, Specjalista Chorób Wewnętrznych pracujący w Klinice Reumatologii UM w Łodzi w Szpitalu im. WAM-CSW „Na Stokach” pod kierownictwem Pani Profesor Joanny Makowskiej.

Lekarz z wieloletnim stażem zawodowym zarówno w lecznictwie szpitalnym jak i ambulatoryjnym. Od zawsze do pacjenta podchodził z empatią i oddaniem starając się nieść pomoc wszystkim potrzebującym. Zdobył bardzo duże doświadczenie w pracy z pacjentem tzw. „wielochorobowym”, zarówno w zakresie chorób przewlekłych jak i stanów nagłych dyżurując także w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Na bieżąco poszerza swoją wiedzę medyczną biorąc udział w szkoleniach, sympozjach i pracach towarzystw naukowych. Rozwijał się także w zakresie zarządzania w służbie zdrowia. Pełnił funkcje kierowników poradni i NZOZów a obecnie jest pełnomocnikiem Dyrektora USK im. WAM-CSW ds medyczno-organizacyjnych w jednej z lokalizacji Szpitala.

Zobacz również
lek. Paulina Barasińska
Zobacz również
dr n. med. Łukasz Dyl