Specjalizacja:

Kardiologia

Kardiologia

Kardiologia – zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób układ sercowo-naczyniowego. Rozpoznaje wrodzone i nabyte wady serca oraz układu krążenia, prowadzi szczegółową diagnostykę, ustala leczenie, a także prowadzi i wspiera pacjentów w okresie rehabilitacji. Obok diagnostyki i leczenia, dla kardiologa niezwykle ważna jest również profilaktyka, która wielu pacjentów może uchronić przez zachorowaniem lub pogłębieniem się choroby.

Wraz z rozwojem kardiologii, pojawiły się podspecjalizacje, koncentrujące się na poszczególnych problemach:

  • kardiologia nieinwazyjna – zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego bez ingerencji w struktury ciała. W ramach tej podspecjalizacji wykonuje się takie badania, jak: EKG spoczynkowe, holter EKG i ciśnieniowy, RTG klatki piersiowej, echo serca, elektrokardiograficzny test wysiłkowy;
  • kardiologia inwazyjna – polega na diagnostyce i leczeniu chorób serca i układu naczyniowego w oparciu o stosowanie cewnika naczyniowego;
  • kardiochirurgia – jest podspecjalnością chirurgii, w jej zakresie leży leczenie operacyjne serca i naczyń krwionośnych. Do popularnych zabiegów należą: operacyjne leczenie nabytych i wrodzonych wad serca, zakładanie by-passów, naprawa i wymiana zastawki mitralnej, aortalnej i trójdzielnej;
  • hipertensjologia – dziedzina kardiologii skupiająca się na diagnozowaniu i leczeniu nadciśnienia tętniczego;
  • kardiologia dziecięca – lekarze tej specjalizacji koncentrują się na zdrowiu małych pacjentów.

Powiązane badania:

Nasi specjaliści:

lek.Warchoł

lek. Izabela Warchoł

Kardiolog
Absolwentka wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2018 roku pracuje w Klinice Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM – Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi. W trakcie ostatniego roku specjalizacji z kardiologii, po złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z Kardiologii. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Zaburzeń Rytmu Serca. Główne obszary zainteresowań : elektrofizjologia. Pani Doktor uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach, m.in. :…
lek.Warchoł

lek. Izabela Warchoł

Kardiolog
Absolwentka wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2018 roku pracuje w Klinice Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM – Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi. W trakcie ostatniego roku specjalizacji z kardiologii, po złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z Kardiologii. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Zaburzeń Rytmu Serca. Główne obszary zainteresowań : elektrofizjologia. Pani Doktor uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach, m.in. :…

medium maciolek img 20220402 143058.2jpg

lek. Artur Maciołek

Kardiolog
Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2016 roku jest związany zawodowo z USK im. WAM-CSW w Łodzi, gdzie w Klinice Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca odbył szkolenie specjalizacyjne.  Ponadto praktykuje w Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii w Sieradzu (Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Asocjacji Echokardiografii. W zakresie zainteresowań lekarza leży również diagnostyka obrazowa układu sercowo-naczyniowego – echokardiografia oraz USG Doppler naczyń obwodowych. Zajmuje…
medium maciolek img 20220402 143058.2jpg

lek. Artur Maciołek

Kardiolog
Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2016 roku jest związany zawodowo z USK im. WAM-CSW w Łodzi, gdzie w Klinice Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca odbył szkolenie specjalizacyjne.  Ponadto praktykuje w Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii w Sieradzu (Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Asocjacji Echokardiografii. W zakresie zainteresowań lekarza leży również diagnostyka obrazowa układu sercowo-naczyniowego – echokardiografia oraz USG Doppler naczyń obwodowych. Zajmuje…

avatar she

lek. Ewa Grabska-Targalska

Kardiolog
Staż podyplomowy odbyła w Szpitalu Klinicznym im. WAM-CSWw Łodzi. Specjalista Kardiologii w Klinice Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca w USK im. WAM-CSW w Łodzi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Należy również do Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Asocjacji Echokardiografii oraz Asocjacji Niewydolności serca.. Pani doktor uczestniczyła w kursach echokardiografii (Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii – Podstawy Echokardiografii – kurs praktyczny, Wielkopolska Szkoła Diagnostyki Obrazowej – Podstawy…
avatar she

lek. Ewa Grabska-Targalska

Kardiolog
Staż podyplomowy odbyła w Szpitalu Klinicznym im. WAM-CSWw Łodzi. Specjalista Kardiologii w Klinice Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca w USK im. WAM-CSW w Łodzi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Należy również do Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Asocjacji Echokardiografii oraz Asocjacji Niewydolności serca.. Pani doktor uczestniczyła w kursach echokardiografii (Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii – Podstawy Echokardiografii – kurs praktyczny, Wielkopolska Szkoła Diagnostyki Obrazowej – Podstawy…

wejner mik

dr hab. n. med. Paulina Wejner-Mik

Kardiolog, Hipertensjolog, Internista
Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uzyskała specjalizację z chorób wewnętrznych, kardiologii oraz hipertensjologii, a także tytuł doktora habilitowanego. Posiada status eksperta Sekcji Echokardiografii PTK. Od początku pracy zawodowej pracuje w Klinice Kardiologii WSS im Wł. Biegańskiego w Łodzi. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym, wadami serca, zaburzeniami rytmu serca. Wykonuje badania echokardiograficzne przezklatkowe, przezprzełykowe, badania obciążeniowe oraz monitorowanie okołozabiegowe.
wejner mik

dr hab. n. med. Paulina Wejner-Mik

Kardiolog, Hipertensjolog, Internista
Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uzyskała specjalizację z chorób wewnętrznych, kardiologii oraz hipertensjologii, a także tytuł doktora habilitowanego. Posiada status eksperta Sekcji Echokardiografii PTK. Od początku pracy zawodowej pracuje w Klinice Kardiologii WSS im Wł. Biegańskiego w Łodzi. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym, wadami serca, zaburzeniami rytmu serca. Wykonuje badania echokardiograficzne przezklatkowe, przezprzełykowe, badania obciążeniowe oraz monitorowanie okołozabiegowe.

Poprzednia specjalizacja
Kardiochirurgia
Następna specjalizacja
Laryngologia