Specjalizacja:

Psychologia, Psychoterapia

Psychologia, Psychoterapia

Psycholog to osoba, która ma bardzo obszerną wiedzę dotyczącą:

  • zachowań i procesów psychologicznych,
  • sposobu funkcjonowania ludzkiej pamięci, uczenia się i zapamiętywania,
  • procesów myślowych,
  • sposobów radzenia sobie ze stresem,
  • zasad społecznych.

Psycholog ma inne kompetencje niż psychiatra i psychoterapeuta oraz nie zajmuje się tymi samymi problemami. Kompetencje psychologa to:

  • poradnictwo i wykonanie testów psychologicznych,
  • wydawanie zaświadczeń i orzeczeń psychologicznych,
  • rozwiązywanie problemów codziennych, w stylu problemów w pracy, spadków nastroju, apatii, problemów w związku, rozpoznawaniu osobowości itp.

Co bardzo ważne, psycholog nie może stosować farmakoterapii.

Powiązane badania:

Aktualnie nie ma powiązanych badań.

Nasi specjaliści:

Przychodnia specjalistyczna w Bełchatowie

Marta Kębłowska

Psycholog
mgr Marta Kębłowska, Absolwentka Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych z obszaru interwencji kryzysowej w Dolnośląskiej Szkole Psychoterapii we Wrocławiu. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu psychologii klinicznej, które realizuje w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracuje jako psycholog w Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Zajmuje się diagnostyką psychologiczną, psychoedukacją oraz udzielaniem wsparcia osobom znajdującym się w kryzysie, doświadczającym zaburzeń nastroju i emocji,  zmagającym się z problemami…
Przychodnia specjalistyczna w Bełchatowie

Marta Kębłowska

Psycholog
mgr Marta Kębłowska, Absolwentka Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych z obszaru interwencji kryzysowej w Dolnośląskiej Szkole Psychoterapii we Wrocławiu. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu psychologii klinicznej, które realizuje w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracuje jako psycholog w Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Zajmuje się diagnostyką psychologiczną, psychoedukacją oraz udzielaniem wsparcia osobom znajdującym się w kryzysie, doświadczającym zaburzeń nastroju i emocji,  zmagającym się z problemami…

1

mgr Arkadiusz Stawiarski

Psycholog, psychoterapeuta uzależnień
mgr Arkadiusz Stawiarski – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, absolwent Wydziału Psychologii i Pedagogiki  – kierunek  Psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna oraz zdrowia i choroby Uniwersytetu  Śląskiego oraz Studium Terapii Uzależnień Fundacji VIS Salutis w Łodzi akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Absolwent 4-letnich studiów doktoranckich Akademii IGNATIANUM   na kierunku psychologii w Krakowie. Wieloletni wykładowca Społecznej Akademii Nauk w Łodzi z zakresu psychologii klinicznej, psychopatologii oraz psychologii społecznej.…
1

mgr Arkadiusz Stawiarski

Psycholog, psychoterapeuta uzależnień
mgr Arkadiusz Stawiarski – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, absolwent Wydziału Psychologii i Pedagogiki  – kierunek  Psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna oraz zdrowia i choroby Uniwersytetu  Śląskiego oraz Studium Terapii Uzależnień Fundacji VIS Salutis w Łodzi akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Absolwent 4-letnich studiów doktoranckich Akademii IGNATIANUM   na kierunku psychologii w Krakowie. Wieloletni wykładowca Społecznej Akademii Nauk w Łodzi z zakresu psychologii klinicznej, psychopatologii oraz psychologii społecznej.…

Poprzednia specjalizacja
Psychiatria
Następna specjalizacja
Pulmunologia