Specjalizacja:

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia  – jest to dziedzina medycyny specjalizująca się w chirurgii sercowo-naczyniowej, czyli w kardiochirurgii. Kardiochirurgia to jedna z dziedzin medycyny, która obejmuje wszelkie czynności chirurgiczne, dotyczące serca oraz naczyń krwionośnych. Kardiochirurg jest to lekarz specjalista, którego obszar działań jest silnie powiązany z kardiologią. Jak nazwa wskazuje, kardiochirurgowie zajmują się chirurgią serca, a także naczyń okołosercowych.

Do chorób, które stanowią przedmiot badań specjalistów zalicza się:

  • Chorobę niedokrwienną (wieńcową) serca
  • Wady serca wrodzone oraz nabyte
  • Chorobę zakrzepową serca
  • Zaburzenia rytmu serca
  • Miażdżycę
  • Choroby aorty brzusznej, a także piersiowej
  • Niewydolność serca
  • Wszelkie inne ostre i przewlekłe choroby serca

Do zadań kardiochirurga należą wszelkie (bardzo trudne) operacje najczęściej na otwartym sercu, na przykład wszczepienie lub wymiana zastawek sercowych, wycinanie tętniaków aorty, wszczepienie rozrusznika serca, a także laserowe leczenie chorób serca oraz naczyń krwionośnych.

Kardiochirurgia jest również silnie powiązana z transplantologią, ponieważ to właśnie kardiochirurdzy dokonują przeszczepu serca, a także przygotowują pacjenta do operacji oraz sprawują opiekę po przeszczepie.

Powiązane badania:

Nasi specjaliści:

wilczyński

dr hab. n. med. Mirosław Wilczyński

Kardiochirurg
Dr hab. n. med. prof. UM w Łodzi jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej. Wychowanek śląskiej szkoły kardiochirurgicznej, uczeń prof. Religii i prof. Bochenka. Szkolił się m.in. za granicą przez trzy lata w Wlk. Brytanii w ośrodkach; Leicester i Newcastle upon Tyne. Aktualnie, od 3 lat pracuje w Klinice Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wykonuje wszystkie zabiegi z zakresu kardiochirurgii. Specjalizuje się w chirurgii wieńcowej, tętniakach, w zabiegach małoinwazyjnych wszczepiania zastawek serca (TAVI). Ponadto posiada dyplom ukończenia…
wilczyński

dr hab. n. med. Mirosław Wilczyński

Kardiochirurg
Dr hab. n. med. prof. UM w Łodzi jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej. Wychowanek śląskiej szkoły kardiochirurgicznej, uczeń prof. Religii i prof. Bochenka. Szkolił się m.in. za granicą przez trzy lata w Wlk. Brytanii w ośrodkach; Leicester i Newcastle upon Tyne. Aktualnie, od 3 lat pracuje w Klinice Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wykonuje wszystkie zabiegi z zakresu kardiochirurgii. Specjalizuje się w chirurgii wieńcowej, tętniakach, w zabiegach małoinwazyjnych wszczepiania zastawek serca (TAVI). Ponadto posiada dyplom ukończenia…

Poprzednia specjalizacja
Internistyczna
Następna specjalizacja
Kardiologia