marta

dr n. med. Marta Milewska-Jędrzejczak

Neurolog

Neurolog pracujący w  Klinice Neurologii i Udarów Mózgu Szpitala im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Specjalista zajmujący się diagnostyką oraz leczeniem schorzeń neurologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • bólów głowy (w tym migreny),
  • zawrotów głowy,
  • zaburzeń równowagi,
  • bólów kręgosłupa,
  • polineuropatii,
  • padaczki,
  • utrat przytomności,
  • Choroby Parkinsona,
  • Choroby Alzheimera – drżenia samoistnego.

Na konsultację należy zabrać dotychczasową dokumentację medyczną, w tym karty informacyjne z leczenia szpitalnego oraz badania diagnostyczne(rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, USG, EEG, badania laboratoryjne), a także listę wszystkich przyjmowanych leków.

Pani doktor na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach doszkalających oraz konferencjach naukowych. Ukończyła m.in. kurs USG-D naczyń domózgowych oraz przezczaszkowych  oraz szkolenie z elektroencefalografii (EEG) dorosłych.

W 2017 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest autorem oraz współautorem prac naukowych w dziedzinie neurologii, a także należy do Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Pani doktor prowadzi także kontynuację opieki neurologicznej u pacjentów po hospitalizacjach w oddziałach neurologicznych w tym m.in. po udarach niedokrwiennych oraz krwotocznych mózgu. Ponadto w kręgu szczególnych zainteresowań Pani doktor znajdują się choroby demielinizacyjne, głównie stwardnienie rozsiane.

Pani doktor wystawia zaświadczenia o stanie zdrowia do celów administracyjnych oraz zwolnienia lekarskie (stosownie do wskazań medycznych).

Zobacz również
dr n. med. Jolanta Łuniewska-Bury
Zobacz również
dr hab. n. med. Michał Mik, prof. UM