marcin wawrzycki 2

dr n. med. Marcin Wawrzycki

Torakochirurg

Torakochirurg, Chirurg Klatki Piersiowej zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w różnych placówkach medycznych w kraju i zagranicą ( w tym Chiny, Niemcy, Hiszpania, Dania). W swojej praktyce medycznej szczególnie skupia się na wprowadzeniu technik małoinwazyjnych w diagnostyce i leczeniu chorób klatki piersiowej – VATS. Obecnie pracuje w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej USK im. WAM w Łodzi na stanowisku Koordynatora Torakochirurgii.

W 2006 r. ukończył studia doktoranckie w Klinice Chirurgii Ogólnej i Torakochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Specjalista chirurgii klatki piersiowej w zakresie:

 • VATS Lobectomy,
 • sympatektomia piersiowa (niedokrwienie kończyn górnych, nadmierna potliwość dłoni),
 • splanchnicektomia (przewlekłe bóle w nowotworach jamy brzusznej, przewlekłe zapalenie trzustki),
 • diagnostyka guzów płuc, śródpiersia, limfadenopatie,
 • nawracające odmy opłucnej,
 • rozedma płuc,
 • leczenie łagodnych i przerzutowych guzów płuc,
 • diagnostyka chorób płuc i opłucnej,
 • korelacja wrodzonych i nabytych zniekształceń klatki piersiowe,
 • leczenie łagodnych, złośliwych i przerzutowych guzów: (płuc, opłucnej i ściany klatki piersiowej, śródpiersia, przełyku),
 • operacyjne leczenie nienowotworowych schorzeń narządów klatki piersiowej (achalazja, uchyłki i zwężenia przełyku),
 • leczenie nawracającej odmy opłucnej,
 • leczenie rozedmy płuc,
 • obrażenia ściany klatki piersiowej (stłuczenia, złamania żeber, rany kłute, szarpane, zmiażdżenie, rany postrzałowe, rany od powietrznej fali uderzeniowej),
 • obrażenia miąższu płuca i drzewa oskrzelowego (stłuczenie płuca, rozerwanie miąższu płuca, przerwanie drzewa oskrzelowego, oparzenia dróg oddechowych, ciała obce aspirowane do drzewa oskrzelowego, odma wewnętrzna, zewnętrzna, zamknięta, otwarta i prężna),
 • obrażenia przełyku (rany kłute, samoistne pęknięcie przełyku, oparzenia przełyku, ciała obce przełyku),
 • korekcja wrodzonych i nabytych zniekształceń klatki piersiowej (klatka szewska, klatka kurza, deformacje pourazowe z protezowaniem materiałem zastępczym).
Zobacz również
dr n. med. Konrad Walczak
Zobacz również
dr hab. n. med. Mirosław Wilczyński