322404210 426841169568152 4579417393935342322 n

dr n. med Michał Krysicki

Kardiolog, Choroby Wewnętrzne

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Posiada specjalizacje z chorób wewnętrznych i kardiologii oraz tytuł doktora nauk medycznych. Pracuje w Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi na stanowisku starszego asystenta. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Asocjacji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca i zaburzeniami rytmu serca. Specjalizuje się w diagnostyce elektrokardiograficznej, wykonuje elektrokardiograficzne testy wysiłkowe, opisuje badania holterowskie EKG i ciśnieniowe.

 

 

Zobacz również
Dr n. med. Olaf Pierzak
Zobacz również
lek. Karolina Wieczorek