Poradnia Lekarska INSULA

dr n. med. Jolanta Łuniewska-Bury

Onkolog, Chemioterapeuta, Radioterapeuta

Onkolog, Chemioterapeuta, Radioterapeuta. Obecnie Kierownik Oddziału Brachyterapii w Szpitalu im. M Kopernika w Łodzi.

Specjalista  zajmuje się leczeniem:

  • nowotworów,
  • po zabiegach operacyjnych,
  • dolegliwości bólowych w zaawansowanym procesie nowotworowym.

W swojej pracy z pacjentem stosuje takie metody jak:

  • radioterapię
  • brachyterapię.

Pani doktor posiada wieloletnią praktykę lekarską w leczeniu nowotworów. Zajmuje się leczeniem nowotworów poprzez napromienianie obszarów objętych chorobą oraz w leczeniu po zabiegach operacyjnych. Zajmuje się również leczeniem tą metodą dolegliwości bólowych towarzyszących rozsianemu procesowi nowotworowemu.

Zobacz również
dr n. med. Krzysztof Kujawski
Zobacz również
dr n. med. Marta Milewska-Jędrzejczak
Menu