1

mgr Arkadiusz Stawiarski

Psycholog, psychoterapeuta uzależnień

mgr Arkadiusz Stawiarski – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, absolwent Wydziału Psychologii i Pedagogiki  – kierunek  Psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna oraz zdrowia i choroby Uniwersytetu  Śląskiego oraz Studium Terapii Uzależnień Fundacji VIS Salutis

w Łodzi akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Absolwent 4-letnich studiów doktoranckich Akademii IGNATIANUM   na kierunku psychologii w Krakowie. Wieloletni wykładowca Społecznej Akademii Nauk w Łodzi z zakresu psychologii klinicznej, psychopatologii oraz psychologii społecznej. Ukończył szkolenia z zakresu rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, technik negocjacyjnych, antystresowych, negocjacji w sytuacjach trudnych oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach z zakresu uzależnień oraz pomocy psychologicznej.

 

Specjalista psychoterapii uzależnień wykonuje następujące czynności:

 • rozpoznaje sytuację psychologiczną, zdrowotną, wychowawczą oraz rodzinną osoby uzależnionej;
 • rozpoznaje źródła trudności i problemów i podejmuje odpowiednie działania profilaktyczne;
 • planuje oddziaływania terapeutyczne wobec osoby uzależnionej lub członków jej rodziny;
 • prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową pacjenta uzależnionego oraz członków rodzin w zakresie psychologicznych mechanizmów współuzależnienia;
 • udziela pomocy psychologicznej poprzez formy doradztwa, interwencji, prowadzenia terapii;
 • organizuje zajęcia profilaktyczne na terenie szkół, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz innych placówek, w których można spotkać osoby uzależnione;
 • współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, opieką społeczną, sądami, policją, kuratorami sądowymi, rodzicami oraz prawnymi opiekunami;
 • organizuje grupy wsparcia;
 • prowadzi poradnictwo rodzinne;
 • doskonali własne kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia;
 • prowadzi poradnictwo dotyczące objawów i przebiegu choroby oraz możliwości podjęcia terapii;
 • nadzoruje instruktorów terapii uzależnień.

 

Zobacz również
dr n. med. Marcin Chwaściński
Zobacz również
lek. med. Monika Kij-Kołodziejczak