Przychodnia specjalistyczna Bełchatów

Holter EKG założenie i opis

Holter EKG 3/7 kanałowy- 160 zł
Holter EKG – przygotowanie do badania i jego przebieg.

Przed badaniem zaleca się dokładnie umyć powierzchnię klatki piersiowej – obecność balsamów czy kremów może uniemożliwić przywarcie elektrod do skóry. Należy także usunąć owłosienie z miejsc, gdzie planowane jest umieszczenie elektrod.

Zaleca się, by dzień przed badaniem unikać spożywania alkoholu i intensywnych ćwiczeń fizycznych. W dniu badania należy powstrzymać się od picia kawy i palenia papierosów. Konieczne jest też poinformowanie lekarza o przyjmowanych lekach.

Samo badanie holterowskie powinno w jak najmniejszym stopniu utrudniać wykonywanie codziennych czynności. Jedyny problem stanowić może fakt, że elektrod nie można zamoczyć – stąd na czas badania pacjenci pozbawieni są możliwości wzięcia prysznica.

Pacjenci proszeni są o zapisywanie godzin posiłków, aktywności, a także możliwych objawów, takich jak duszność, bóle w klatce piersiowej czy kołatania serca.

Holter EKG – wskazania do wykonania badania.

Nie ma konkretnych wytycznych wskazujących, których konkretnie pacjentów należy skierować na to badanie. Może ono jednak umożliwić diagnostykę w następujących przypadkach:

  • określenie przyczyny wystąpienia omdlenia bądź stanu przedomdleniowego;
  • występowanie zaburzeń rytmu serca, których nie dało się uchwycić podczas wykonywania standardowego zapisu EKG; możliwe jest też wykazanie związku między zaburzeniem rytmu a odczuwaniem przez pacjenta kołatania serca;
  • wychwycenie przejściowych epizodów niedokrwiennych mięśnia sercowego;
  • pacjenci zgłaszający objawy neurologiczne przy podejrzeniu występowania migotania lub trzepotania przedsionków;
  • ocena efektywności stosowanego leczenia farmakologicznego lub wszczepionego rozrusznika serca;
  • ocena ryzyka wystąpienia nagłej śmierci sercowej.

Holter EKG – przeciwwskazania.

Przede wszystkim badanie to nie powinno być wykonywane w stanach zagrożenia życia, np. przy bólu dławicowym, którego diagnostykę można przeprowadzić w inny sposób, umożliwiający szybsze rozpoczęcie leczenia. Nie jest to także badanie, które powinno być wykonywane rutynowo u pacjentów, u których nie stwierdzono żadnych odchyleń w badaniu fizykalnym i wywiadzie.

Jeśli pacjent cierpi na omdlenia tzw. wysokiego ryzyka (np. w rodzinie występują choroby serca), wskazane jest przeprowadzenie diagnostyki w szpitalu, nie ambulatoryjnie.

Monitoring holterowski EKG jest badaniem zupełnie nieinwazyjnym, bardzo bezpiecznym i bezbolesnym, które umożliwia diagnostykę wielu stanów zagrażających zdrowiu.

Cena badania: 160

Zobacz inne badania: