Poradnia Lekarska INSULA

EKG

Elektrokardiografia (EKG) jest nieinwazyjnym i bezbolesnym badaniem, które wykonywane jest w celu oceny pracy serca i wykrycia ewentualnych jej zaburzeń. W badaniu EKG elektrody umieszczone na klatce piersiowej pacjenta i na kończynach zbierają z powierzchni ciała informacje o elektrycznej pracy serca. Dane uzyskiwane są z dwóch elektrod, pomiędzy którymi występuje różnica napięcia i następnie zapisywane na taśmie papieru do EKG. Wynik badania interpretuje doświadczony lekarz, który z elektrokardiogramu (zapisu badania EKG) może odczytać wiele ważnych informacji na temat funkcjonowania serca pacjenta.J

Jakie są wskazania do badania elektrokardiograficznego?

Lekarz zleci wykonanie EKG w następujących sytuacjach:

 • Pacjenci z wcześniej rozpoznaną chorobą układu sercowo-naczyniowego.
  Do powyższej grupy chorób należą, m.in. miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca i zaburzenia przewodzenia, wady serca wrodzone lub nabyte, zapalenie mięśnia sercowego lub osierdzia. W tej sytuacji badanie kontrolne ma na celu weryfikację aktualnego stanu choroby pacjenta, ocenę skuteczności lub wystąpienia działań niepożądanych stosowanego leczenia oraz wykrycie ewentualnych nowych zmian chorobowych. Dodatkowo na podstawie elektrokardiogramu lekarz może ocenić ryzyko leczenia chirurgicznego u pacjenta chorującego na daną chorobę. Lekarz dokonuje analizy na podstawie porównania najnowszych wyników z poprzednimi, dlatego ważne jest, aby pacjent przyniósł ze sobą na wizytę wcześniejsze elektrokardiogramy.
 • Osoby z podejrzeniem choroby układu sercowo-naczyniowego. Sytuacją niebezpieczną dla życia pacjenta jest zawał serca, który wykrywany jest m.in. na podstawie badania EKG.
  Badanie można również wykonać u osoby zdrowej ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby serca, ze względu na inne choroby towarzyszące, które mogą uszkadzać serce. U pacjentów, u których w rodzinie występują choroby układu sercowo-naczyniowego ryzyko wystąpienia choroby serca jest zwiększone i powinni podlegać okresowej kontroli.
  Jeśli u pacjenta wystąpi ból, pieczenie w klatce piersiowej, duszność, lęk, bladość połączona z potliwością i osłabieniem, mogą stanowić objaw zawału serca.
 • Osoby zdrowe, bez objawów i zwiększonego ryzyka wystąpienia chorób serca.
  Podstawowym celem badania jest wykrycie ewentualnych bezobjawowych zmian w układzie krążenia. Badanie powinno szczególnie dotyczyć następujących osób:

  • leczonych lekami, które mogą niekorzystnie wpływać na układ krążenia
  • po 40. rż. w ramach okresowych badań kontrolnych
  • wykonujących zawód wymagający dużej sprawności fizycznej
  • przed wykonaniem prób wysiłkowych.

Jeśli lekarz po odczytaniu elektrokardiogramu stwierdzi nieprawidłowości, zleci kolejne badanie lub kontrolę u kardiologa. Dalsze postępowanie zależy od stanu pacjenta, ponieważ w przypadku zawału serca konieczne jest natychmiastowe wezwanie karetki pogotowia i niezwłoczny transport do specjalistycznego szpitala. Natomiast przy innych zaburzeniach u pacjenta bez niepokojących objawów należy skonsultować się ze specjalistą w najbliższym możliwym terminie.

Cena badania: 50

Zobacz inne badania: