Poradnia Lekarska INSULA

Biopsja gruczołu tarczowego

Cena badania zależy od liczby wycinków:

 • Biopsja – 1 wycinek: 300,
 • Biopsja – 2 wycinki: 350,
 • Biopsja – 3 wycinki: 400,
 • Biopsja – 4 wycinki i więcej: wycena indywidulana.

Biopsja gruczołu tarczowego to specjalistyczne badanie inwazyjne. Ta forma diagnostyki jest potrzebna przede wszystkim w sytuacji, gdy wykryty zostanie guzek tarczycy. Badanie polega na pobraniu z guzka tarczycy wycinka, który następnie trafia do badań laboratoryjnych. Podstawową metodą badania jest biopsja cienkoigłowa (BAAC). W razie potrzeby wykonuje się również biopsję gruboigłową.

Biopsja tarczycy jest badaniem, które służy do analizy zmian guzkowych obecnych w tym organie. Wykonanie biopsji zawsze poprzedzone jest innymi procedurami diagnostycznymi, przede wszystkim badaniem palpacyjnym oraz USG tarczycy. Czasem niepokojącą zmianę wykrywa się również podczas tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego.

Wyróżnia się biopsję cienkoigłową oraz biopsję gruboigłową. Obie metody polegają na pobraniu wycinka zmienionej tkanki za pomocą igły. Uzyskana w ten sposób próbka poddawana jest badaniu laboratoryjnemu. W ten sposób wykrywa się zmiany nowotworowe lub zapalne o różnym charakterze.

Biopsja cienkoigłowa tarczycy – wskazania

Biopsja cienkoigłowa tarczycy (a dokładnie – biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana, czyli BACC) jest najczęściej potrzebna w sytuacji, gdy zostanie wykryta obecność co najmniej jednego guzka w tarczycy. Wskazaniami do jej wykonania może być wyczucie za pomocą dotyku obecności w obrębie miąższu gruczołu guzka, powiększenie tarczycy powiązane z bólem w trakcie jej dotykania, wole wieloguzkowe, a także wykrycie w badaniach USG zmian o średnicy powyżej 1 cm, zmian hipoechogenicznych oraz obecność, nieostro odgraniczonych od miąższu tarczycy guzków.

Zalecenia do wykonania biopsji cienkoigłowej pojawiają się również wtedy, gdy ryzyko zmian złośliwych jest podwyższone:

 1. chory należy do grupy ryzyka – w jego rodzinie pojawiły się przypadki raka tarczycy lub badania genetyczne potwierdziły u niego mutacje konkretnych genów (np. RET);
 2. guzek większy niż 4 cm;
 3. niepokojąca struktura guza, np. jest twardy lub szybko się rozrasta;
 4. powiększone węzły chłonne;
 5. obraz na USG wskazujący na zmiany takie jak mikrozwapnienia czy naciekanie tkanek;
 6. niedobory jodu u pacjenta;
 7. narażenie pacjenta na promieniowanie jonizujące (np. przebycie radioterapii).

Jeśli BACC nie da jednoznacznych wyników, a zachodzi podejrzenie zmian w tarczycy, lekarz może zalecić biopsję gruboigłową.

Biopsja gruboigłowa tarczycy – wskazania

Biopsja gruboigłowa (BG) tarczycy jest pomocniczą metodą diagnostyczną, którą wykorzystuje się, gdy biopsja aspiracyjna cienkoigłowa okaże się niewystarczająca. Wskazaniem do BG jest zatem konieczność rozróżnienia konkretnych zmian powstałych w tarczycy, czego przykładem może być zapalenia tarczycy Riedla. Lekarz może zlecić biopsję gruboigłową również wtedy, gdy występuje możliwość pojawienia się chłoniaka.

Biopsja tarczycy – przeciwwskazania

W przypadku niektórych zmian w obrębie tarczycy można zrezygnować z biopsji ze względu na niskie ryzyko ich charakteru nowotworowego. Dotyczy to m.in. prostych torbieli bez niepokojących cech, guzków autonomicznych lub gąbczastych, a także guzków o średnicy nieprzekraczającej 5 mm. Należy jednak pamiętać, że nawet najmniejszy guzek kwalifikuje się do badania BACC w przypadku osób z grupy podwyższonego ryzyka (np. mutacja RET, przerzuty raka tarczycy).

Główne przeciwwskazania do wykonania biopsji tarczycy to:

 1. pojawienie się ropnych zmian na skórze szyi;
 2. ciężka skaza krwotoczna u osoby badanej.
 3. stosowania leków przeciwzakrzepowych – jest to przeciwwskazanie względne, a poddanie się zabiegowi BACC zależy od występującego ryzyka powikłań o charakterze zakrzepowym;
 4. kaszel – może stanowić czasowe przeciwwskazanie do biopsji.

Biopsja cienkoigłowa tarczycy – przygotowanie i przebieg

Biopsja cienkoigłowa tarczycy nie wymaga od pacjentów żadnych specjalnych przygotowań, jednak powinna być poprzedzona dokładnymi badaniami diagnostycznymi, które potwierdzą konieczność jej wykonania. Przed biopsją należy upewnić się, czy nie wystąpiły żadne przeciwwskazania do zabiegu, a także poinformować lekarza o przyjmowanych lekach.

Bezpośrednio przed badaniem należy zdjąć wszelkie ozdoby z włosów i szyi, a następnie położyć się w miejscu wskazanym przez osobę wykonującą zabieg. Następnie skóra zostaje zdezynfekowana. Podczas pobierania wycinka zmiany w tarczycy pacjent powinien leżeć nieruchomo, nic nie mówić i nie przełykać śliny.

Sama biopsja cienkoigłowa polega na nakłuciu guzka bardzo cienką igłą (0,4 – 0,6 mm) w celu pobrania z niego materiału do badania cytologicznego. Czynność ta wykonywana jest pod kontrolą USG. Trwa bardzo krótko (kilka sekund) i poza odczuciem lekkiego ukłucia jest całkowicie bezbolesna. Czas wizyty nie powinien przekroczyć 15 minut. Po badaniu zaleca się uciskać gazikiem miejsce wkłucia przez kilka lub kilkanaście minut. Potem można powrócić do normalnej aktywności codziennej.

 

 

 

Cena badania: 300, 350, 400

Zobacz inne badania: